Available courses

Tutoria de 1r curs de comerç internacional

Tutoria de 2n curs de comerç internacional

Xarxes locals de 1er del cicle formatiu de grau mitjà d'informàtica SMX.

lan.jpglan.jpg

M11 Anglès SMX

M06-SMX SEGURETAT INFORMÀTICA

 • UF1: Seguretat passiva
 • UF2: Còpies de seguretat i dispositius d'emmagatzematge
 • UF3: Legislació
 • UF4: Seguretat activa
 • UF5: Tallafocs i monitoratge de xarxes
 

curso-gestión-seguridad-informatica.jpgcurso-gestión-seguridad-informatica.jpg

Mòdul professional número 7 sobre SERVEIS DE XARXA del cicle formatiu de grau mitjà SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

El mòdul consta de les següents unitats formatives:

 • UF1: Configuració de xarxa (DHCP i DNS).
 • UF2: Correu electrònic i transmissió de fitxers.
 • UF3: Servidor WEB i servidor intermediari (PROXY).
 • UF4: Accés a sistemes remots.


BANNER_001.pngBANNER_001.png

Per accedir al curs seguiu aquest enllaç

logo3.jpglogo3.jpg

M02-M10-ASIX ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE BASES DE DADES

 • M10-UF2: Instal·lació i ajustament d'un sistema corporatiu (33 h.)
 • M02-UF3: Assegurament de la informació (33 h.)

índex.pngíndex.png

M02-M10-ASIX ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE BASES DE DADES

 • M10-UF2: Instal·lació i ajustament d'un sistema corporatiu (33 h.)
 • M02-UF3: Assegurament de la informació (33 h.)

seguridad-en-la-base-de-datos-desarrollo-aplicacion-426x480.pngseguridad-en-la-base-de-datos-desarrollo-aplicacion-426x480.png

Mòdul professional número 5 sobre FONAMENTS DE MAQUINARI del cicle formatiu de grau superior ADMINISTRACIÓ DE  SISTEMES INFORMÀTICS I XARXES.

El mòdul consta de les següents unitats formatives:

 • UF1: Arquitectura de sistemes.
 • UF2: Instal·lació, configuració i recuperació de programari.
 • UF3: Implantació i manteniment de CPDs.

Imatge_Curs.pngImatge_Curs.png

Mòdul professional número 8 sobre SERVEIS DE XARXA I INTERNET del cicle formatiu de grau superior ADMINISTRACIÓ SISTEMES INFORMÀTICS I XARXES.

El mòdul consta de les següents unitats formatives:

 • UF1: Serveis de noms i configuració automàtica.
 • UF2: Serveis WEB i de transferència de fitxers.
 • UF3: Correu electrònic i missatgeria.
 • UF4: Serveis d'àudio i vídeo.

Imatge_Curs.pngImatge_Curs.png

Mòdul professional número 11 sobre SEGURETAT I ALTA DISPONIBILITAT del cicle formatiu de grau superior ADMINISTRACIÓ SISTEMES INFORMÀTICS I XARXES.

El mòdul consta de les següents unitats formatives:

 • UF1: Seguretat física, lògica i legislació.
 • UF2: Seguretat activa i accés remot.
 • UF3: Tallafocs i servidors intermediaris.
 • UF4: Alta disponibilitat.

Imatge_Curs.pngImatge_Curs.png

Mòdul professional número 14 sobre PROJECTE D'ASIX del cicle formatiu de grau superior ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS I XARXES.

Imatge_Curs.pngImatge_Curs.png

Documents de tutoria de 2n ASIX del INS Joaquim Mir de Vilanova i la Geltrú

Imatge_Curs.pngImatge_Curs.png

M01-ASIX IMPLANTACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS / M01-DAW SISTEMES INFORMÀTICS

 • UF1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic.
 • UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa.
 • UF3: Implantació de programari específic.


funciones-del-sistema-operativo.jpgfunciones-del-sistema-operativo.jpg

UF1: Programació amb XML - 45 hores
UF2: Àmbits d’aplicació de l’XML  - 27 hores
UF3: Sistemes de gestió empresarial - 27 hores


logo_XML.pnglogo_XML.png
 • M02 - Bases de dades
  • UF4 Bases de dades objecte-relacionals
 • M03 - Programació
  • UF4 POO. Fonaments
  • UF5 POO. Biblioteques de classes fonamentals
  • UF6 POO. Introducció a la persistència en BD
 • M05 - Entorns de desenvolupament
  • UF1 Desenvolupament de programari
  • UF2 Optimització de programari
  • UF3 Introducció al disseny orientat a objectes
csharp-banner.jpgcsharp-banner.jpg

Primera part

 • UF1: Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge (30h)
 • UF3: Esdeveniments. Manejament de formularis. Model d’objectes del document (14h)

Segona part

 • UF2: Estructures definides pel programador. Objectes (30h)
 • UF3: Esdeveniments. Manejament de formularis. Model d’objectes del document (14h)

Tercera part

 • UF4: Comunicació asíncrona client-servidor (30h)
 • UF3: Esdeveniments. Manejament de formularis. Model d’objectes del document (14h)

minificated-javascript-code-computer-programming-source-abstract-screen-web-developer-digital-technology-modern-background-104039662.jpgminificated-javascript-code-computer-programming-source-abstract-screen-web-developer-digital-technology-modern-background-104039662.jpg

Primera part

 • UF1: Programació web en entorn servidor (30h)
 • UF3: Tècniques d’accés a dades (15h)

Segona part

 • UF2: Generació dinàmica de pàgines web (30h)
 • UF3: Tècniques d’accés a dades (15h)

Tercera part

 • UF4: Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs híbrids. (42h)
m7.pngm7.png

Primera part

 • UF1: Disseny de la interfície. Estils. (39h)

Segona part

 • UF2: Elements multimèdia: creació i integració (30h)

Tercera part

 • UF3: Accessibilitat i usabilitat (30h)
m9.pngm9.png

No redistribuir. És una còpia del curs 2020.01

Còpia del curs d'Angular 9 del PUE. No redistirbuir